الف ، آغاز پویش و پیکار

    الف ، آغاز پویش و پیکار    

از پانزده سال به اینسو، سایه ای سیاهٔ وحشت در زندگی جامعهٔ هزاره اثرات گستردهٔ افگنده است۰ قتل عام ها و نسل کشی ها نه تنها گلیم غم در خانه ها پهن نموده اند بلکه هزاران هزار هزاره را در جستجوی زندگی پر امن تر، در سرزمین های دور و دور تر ، رهسپار کرده اند شاید کسی بسادگی نتواند حدس زند که به چه تعدادی از شهروندان، یاران و خویشاوندان خود را وداع گفته ، در مسیر جزائر نجات نصیب طوفانِ برف و امواج دریاهای بیکران گشته اند۰

در این سالهای تیره و تار که در های مدارس بر روی دانشجویان یکی پس از دیگری بسته شدند و دنیای کار برای کارگران و بازرگانان تنگ گردید و با سیاست اعمار حصار های بلند و بالا هزاره ها را از فعالیت ها کنار زدند بویژه قشر جوان را در قفس تنهای قید کردند تا نتواند نسل آگاه و پر ماجرا نظرات خود را اظهار نماید اما خوشبختانه؛

اخگر شهر پر از گوهر ما پُر شرر است

جوانان با پرتاب نمودن سنگی ، فضای سکوت دریاچه را برهم زده همواره موجی بر پا نمودند؛

شاعران با ترانه های ناب شان صدای مظلومیت مردم را انعکاس دادند ، نویسندگان با داستان نویسی پرداختند ، نقاشان آنرا با رنگهای گوناگون به تصویر کشیدند ، آواز خوانان آن را به نای و نغمه در آوردند تا مورال مردم شان را بالا ببرند و هنر مندان دور بین های خویش را برشانه نهادند تا از فجایع خونین و غمبار مدبرانه عکاسی نمایند تا هریک به نوبهٔ خود همانند شمع در شبهای تار و طویل روشنی بخشد 

مهدی عسکری نام یکی از این جوان هاست که قبلاً از استعداد هنری وی آشنا بودم۰ چندی قبل با او گفتگوی داشتم از چشمانش فروغ امید بخش میدرخشید۰ وی مصمم بود که فلم تلویزیونی هزارگی بسازد۰ موضوع داستان فلم او مربوط به « چگونگئ ذهنیت مردم » و بخصوص به « مسایل روانی جوانان » میشد۰

در جامعهٔ محافظه کار هزاره ، ساختن فلمی در همچو موضوع ، جنون و جرات میخواهد بنابر این اینجانب به همهٔ هنر پیشگان فلم « الف » و بخصوص به مدیر آن مهدی عسکری تبریک میگویم.

از دوست عزیز آقائی رضا واثق تشکری میکنم کہ لطف نمودند و نوشتہ اردو را بہ این زیبائی بہ زبان دری ترجمہ کردند ۔

حسن رضا چنگیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.