سلطان راہی دا پاکستان ۔۔ پنجابی ترجمہ

سلطان راہی دا پاکستان کوئی پندرھاں سال پہلوں دی گل اے کہ میں ٹیلی ویژن تے اک فضول جیہی پاکستانی فلم ویکھی (حالاں نے ایتھے صرف پاکستانی فلم لکھ لینا ای کافی اے) فلم دا ناں وی کُجھ اجہیا ای سی یعنی (تفصیل )

تفصیل

چرا چنین میشود

چرا چنین میشود در مسابقهٔ نشان دادن راهٔ راست و درست بهشت به همدیگر ، بحدی از همدیگر سبقت گرفته ایم که از جهان ، جهنم ساخته ایم۰۰۰ نوشتهٔ جناب حسن رضا چنگیزی در روزنامهٔ « دان » تحتِ عنوانِ ؛ چرا (تفصیل )

تفصیل