گمان کردند بیمار افغانستانی‌ است، او را عمل نکردند

۱۶ دی ۱۳۹۵ گمان کردند بیمار افغانستانی‌ است، او را عمل نکردند روزنامه «جهان صنعت» گزارشی درباره وضعیت رسیدگی به بیماران در بیمارستان خمینی تهران منتشر کرده که بر اساس آن این بیمارستان از انجام عمل پیوند کبد بر روی بیماری که (تفصیل )

Read more

سیال دری ۔ ہزارہ گی

سیال دری (یک چوقنئی نقلِ ھزارہ گی)  غیدی کی اُو قنجغے خاتو و دختر خو از توئی بچے حاجی پس دہ خانہ رسید،شاو غدر دیر شودہ بود۔ دہ کُلِ راہ اُونا فقط دہ بارے توئی گب زدن ۔ تعداد میمنو بیخی کلو (تفصیل )

Read more

بساط شطرنج

  بساط شطرنج نیاز علی یوسفی (قیس) و حسن رضا چنگیزی جبر تاریخ مردم ما را از مسایل سیاسی روز دور نگه داشته بود و مردم ما از بازیهای سیاسی که دور و اطراف شان جاری بود نسبتا در عالم بیخبری مانده (تفصیل )

Read more

چرا چنین میشود

چرا چنین میشود در مسابقهٔ نشان دادن راهٔ راست و درست بهشت به همدیگر ، بحدی از همدیگر سبقت گرفته ایم که از جهان ، جهنم ساخته ایم۰۰۰ نوشتهٔ جناب حسن رضا چنگیزی در روزنامهٔ « دان » تحتِ عنوانِ ؛ چرا (تفصیل )

Read more
جملہ حقوق بحق چنگیزی ڈاٹ نیٹ محفوظ ہیں