کیا افغان صوبے فرح پر طالبان کے حملے میں ایران کا کردار تھا؟

وزیر دفاع افغانستان: جنگ فراه، جنگ مدیریت آب است بی بی سی 19 مهٔ 2018 – 29 اردیبهشت 1397 وزیر دفاع افغانستان جنگ فراه را “جنگ مدیریت آب” خوانده و گفته است که خصومت‌ها زمانی در این منطقه آغاز شد… Read More

Read more