آوارگان افغان قربانی جنگ سوریہ

ایران آوارگان افغان را قربانی جنگ سوریه می کند بیش از یک هزار جنگجو از ایران در سوریه کشته شدند. بیشتر این افراد آوارگان افغان مقیم ایران بودند. آنها با وعده معاش بالا و صدور مجوز اقامت برای خانواده هایشان… Read More

Read more