بساط شطرنج

 

بساط شطرنج

نیاز علی یوسفی (قیس) و حسن رضا چنگیزی

جبر تاریخ مردم ما را از مسایل سیاسی روز دور نگه داشته بود و مردم ما از بازیهای سیاسی که دور و اطراف شان جاری بود نسبتا در عالم بیخبری مانده و بیشتر در عالم احساسات بسر میبردند با احساس چنین درد من و دوستم مرحوم قیس بر آن شدیم که حقیقت های سیاسی جاری در منطقه را برای مردم روشن سازیم، حاصل زحمات ما کم کمک شکل کتاب بخود گرفته تحت عنوان ” بساط شطرنج ” در خدمت مردم قرار گرفت، از چاپ کتاب سالها میگزرد با اینکه ممکن است اکثریت مردم ما از وجود این کتاب بیخبر مانده باشند اما دوستان تقاضا کردند که متن کتاب را به صورت پی دی ایف در اختیار مردم قرار بدهیم و ما نیز بر آن شدیم تا این کتاب بیشتر در دسترس مردم قرار بگیرد، دوست ما حبیب پیمان متن کتاب را به پی دی ایف تبدیل کرد که از ایشان تشکر مینماییم اینک سافت این کتاب در خدمت تان است.

حسن رضا چنگیزی

 Regards and special thanks to Aziz Fayaz for this beautiful note۔

book3

 Click below

Bisat-e-Shatranj pdf

One thought on “بساط شطرنج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.